Hướng dẫn cài đặt và sử dựng SQL Server trên Linux

0
131

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất phổ biến trên thế giới, nó là nơi chứa dữ liệu cho nhiều phần mềm doanh nghiệp lớn, nhiều website cũng như hệ thống sản xuất.

Trước đây SQL Server chỉ có trên Windows (Server), giờ cũng đã có bản dành cho Linux bên cạnh nhiều phần mềm khác như PowerShell, Visual Studio Code hay bộ nguồn JavaScript của trình duyệt Edge…

sql-loves-linux-665x372

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng SQL Server trên các bản distro Linux phổ biến.

1. Cài đặt SQL Server trên Linux

SQL Server yêu cầu cấu hình tối thiểu 3250 MB Ram.

Bạn cần sử dụng quyền superuser # sudo su để cài đặt.

1.1. Cài đặt SQL Server trên CentOS/RHEL

a. Tải Microsoft SQL Server Red Hat repository

b. Cài đặt SQL Server

c. Cấu hình SQL Server

Sau khi hoàn tất cài đặt packages, bạn cần chạy script để cấu hình.

[intense_alert color=”warning” font_color=”#9c6500″ shadow=”2″] Lưu ý: YES để chấp nhận license và password đạt yêu cầu 8 kí tự trở lên bao gồm kí tự viết hoa, viết thường, số, kí tự đặc biệt.[/intense_alert] Cài đặt xong, kiểm tra nếu SQL Server service đang chạy

1.2. Cài đặt SQL Server trên Ubuntu

a. Nhập public repository GPG keys

b. Đăng ký Microsoft SQL Server Ubuntu repository

c. Cài đặt SQL Server

d. Cấu hình SQL Server

Cấu hình giống như hướng dẫn đối với CentOS

Cài đặt xong, kiểm tra nếu SQL Server service đang chạy

2. Kết nối và sử dụng SQL Server với MsSql Tool

Sau khi cài đặt thành công, các bạn có thể kết nối SQL Server vNext CTP1 trên Linux thông qua MsSql Tool, bao gồm tiện ích Sqlcmd, Transact-SQL queries để tạo, truy vấn database và bcp để import-export dữ liệu số lượng lớn.

Lưu ý:

  • Trong phần lớn các trường hợp, yêu cầu và tiến trình kết nối không khác nhau giữa các bản phân phối Linux
  • Sqlcmd chỉ là 1 tool để kết nối SQL server nhằm quản lý và truy vấn dữ liệu. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng SQL Server Management và Visual Studio Code.

2.1. Cài đặt MsSql Tool

Để cài đặt, bạn cần sử dụng quyền superuser # sudo su

a. Đối với CentOS/RHEL

Tải file cấu hình Microsoft Red Hat repository

Cài đặt MsSql Tool (YES để chấp nhận license term)

b. Đối với Ubuntu

Nhập GPG keys repository

Đăng kí Microsoft Ubuntu repository

Cập nhật hệ thống và cài đặt MsSql Tool

2.2. Kết nối và truy cập dữ liệu SQL Server

a. Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

Để kết nối SQL Server trên Linux, bạn cần sử dụng SQL Authentication. Với việc kết nối từ xa, bạn cần mở port SQL Server (mặc định là port 1433 qua tcp) trên Firewall.

Nếu bạn thiết lập tường lửa bằng Iptables:

Nếu bạn thiết lập tường lửa bằng FirewallD:

Kết nối SQL Server qua sqlcmd với các thông số về SQL Server name (-S), username (-U) và password (-P)

Để kết nối từ xa, chỉ định tên máy hoặc IP cho thông số -S, ví dụ

b. Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server

Sau khi kết nối thành công SQL Server, bạn có thể chạy các truy vấn đề trả về thông tin hoặc tạo các cơ sở dữ liệu. Sau đây là một số ứng dụng cơ bản

Truy vấn danh sách cơ sở dữ liệu

Kết quả trả về

Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu mới

Sử dụng CSDL testdb vừa tạo

Tạo và chèn dữ liệu vào 1 bảng trong cơ sở dữ liệu mới

Tạo 1 bảng gồm 3 trường:

  1. Trường số thứ tự ID (key), loại dữ liệu INT
  2. Trường tên Name, loại dữ liệu NVARCHAR
  3. Trường số lượng Quantity loại dữ liệu INT
Nhập dữ liệu, mỗi dữ liệu 1 dòng, các trường ngăn cách nhau bởi dấu ,và bảo vệ dữ liệu bằng text qualifier ''

  • 1, Banana, số lượng 150
  • 2, Orange, số lượng 154
Truy vấn bảng dữ liệu

Tìm kiếm những bản ghi có số lượng >152. Kết quả trả về orange

Thoát phiên làm việc Sqlcmd, gõ QUIT

0/50 ratings
Nếu yêu thích LocDang.Com thì hãy đăng ký theo dõi để nhận tin tức mới nhất và đừng quên Like và Follow mình trên Facebook Twitter nhé.

Để lại bình luận

avatar