Chính sách riêng tư

Quy định chia sẻ bài viết

  1. LocDang.Com chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên blog cá nhân.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên LocDang.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ LocDang.com.

Hãy tuần thủ các quy định của LocDang.Com là một cách bạn tôn trọng chúng tôi.

Thân ái,

Lộc Đặng