Hướng dẫn Import và Export user trong wordpress

Bạn có muốn import và export các tài khoản user trong WordPress qua một trang web khác? Điều này có thể thực sự hữu ích khi bạn đang dự định sáp nhập các trang web và...

Hướng dẫn thêm Reading Progress Bar cho bài viết

Hiện nay, nhiều Website đã xuất hiện Reading Progress Bar. Reading Progress Bar là thanh tiến trình thể hiện cho chúng ta biết bài viết đó bạn đã đọc được bao nhiêu phân trăm....