Policy DMCA

Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi không có bất kỳ nội dung có bản quyền hoặc bất hợp pháp trên https://*.locdangcom/Chúng tôi lưu trữ các tập tin miễn phí có sẵn trên Internet, chúng tôi chỉ chia sẻ liên kết miễn phí. Chúng tôi đang thích ứng với Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”) và các luật bản quyền quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xóa các file liên kết từ trang web của chúng tôi nếu các chủ sở hữu quyền tác giả muốn chúng tôi làm như vậy. Các thủ tục sau đây sẽ được thực hiện nếu:

 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ liên kết của bạn đến mail : admin@locdang.com
  Các yêu cầu gỡ bỏ phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nó phải được hiểu và bằng hình thức lịch sự;
 • Các yêu cầu gỡ bỏ phải được gửi từ một mail công ty, các email gửi từ dịch vụ miễn phí như AOL, Yahoo Gmail, vv… sẽ bị từ chối;
 • Bạn phải trình bày một bằng chứng cho thấy rằng bạn là người giữ bản quyền hoặc là bạn đang đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Bạn phải trình bày một bằng chứng cho thấy rằng nội dung bản quyền về mặt pháp lý và rằng bạn là người giữ bản quyền;
 • Các loại vật liệu cần phải được loại bỏ phải được cung cấp dưới hình thức tên vật liệu và các liên kết đến các trang liên kết trực tiếp. Chúng tôi không chấp nhận liên kết để truy vấn tìm kiếm, danh mục hoặc danh mục con hoặc các trang truyền thông.
 • Cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ với một địa chỉ email hợp lệ.
 • Và điều cuối cùng bạn cần biết là sau khi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ các liên kết chỉ từ trang web của chúng tôi. Tên của sản phẩm của bạn vẫn sẽ vẫn được lập chỉ mục và nếu nó đã có một trang phương tiện truyền thông, các trang truyền thông sẽ ở lại. Ngoài ra chúng tôi không thể loại bỏ các liên kết từ các trang web khác lưu trữ nó, thậm chí nếu tập tin có tên của chúng tôi vào nó hoặc trong mô tả của nó.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu quyền tác giả (hoặc người / công ty đại diện):
  • Liên kết với các thư
  • Tài liệu chứng minh rằng các tài liệu có bản quyền và thuộc về chủ sở hữu (hoặc người / công ty đại diện):
   • Liên kết đến các tài liệu, chữ ký kỹ thuật số cho tuyên bố bản quyền: Đầy đủ thông tin bao gồm địa chỉ, điện thoại, email và trang web.
   • Chủ sở hữu quyền tác giả: Đầy đủ thông tin bao gồm địa chỉ, điện thoại, email và trang web.